Roksana Grocki, Autor w serwisie Agencja Rekrutacyjna - Human & Hunter Professional

FAQ, czyli najczęściej zadawane pytania przez Klientów

 1. Z jakimi branżami Państwo współpracują?

Obsługujemy wszystkie kluczowe branże i działalności w Polsce oraz na rynku europejskim. Działamy w aż 10 specjalizacjach.

🔹Inżynieria i produkcja, 🔹Finanse i księgowość, 🔹Logistyka i łańcuchy dostaw, 🔹Sieci handlowe i moda, 🔹IT i telecom, 🔹Digital & e-commerce, 🔹Sprzedaż i marketing, 🔹Prawo i podatki, 🔹Farmacja i sprzęt medyczny 🔹Konstrukcje budowlane i Nieruchomości.

2. Czy mogą Państwo podać przykłady skutecznych rekrutacji?

Naturalnie. Naszymi sukcesami dzielimy się oficjalnie w naszych Social Mediach. Przykładowo zrealizowane projekty można przeczytać pod poniższymi linkami:

3. Jakie są Państwa doświadczenia w branżach zbliżonych do naszej? Czy mieli Państwo okazję pracować dla firm o podobnym profilu działalności i mogą Państwo przedstawić stosowne referencje?

Ponad 60 listów z rekomendacjami od klientów lokalnych i globalnych można przeczytać pod adresem: https://human-hunter.pro/#referencje

Dodatkowo, nasi Project Managerowie posiadają doświadczenie w branżach technicznych, usługowych, w tym w rekrutacjach kadry zarządzającej oraz długo budowaną sieć kontaktów i bazę aktywnych kandydatów (ponad 100 000 osób).

4. Jaki jest Państwa typowy schemat działania podczas rekrutacji? Proszę o opis procesu od identyfikacji kandydatów po zatrudnienie.

Proces rozpoczyna się od spotkania projektowego z Project Managem z doświadczeniem w Państwa branży oraz omówieniem profilu poszukiwanych osób. Podczas spotkania ustalamy strategię, narzędzia, grupę docelową, doświadczenie preferowane oraz wykluczenia. Niejednokrotnie już podczas spotkania przedstawiamy potencjalnych Kandydatów z naszej sieci. W ciągu 7 dni otrzymują Państwo rozszerzone profile wraz z CV, ustalamy zakres testów kompetencji i osobowości, o ile są wymagane na etapie wstępnej weryfikacji. Proces koordynujemy komunikacyjnie oraz prawnie do momentu upływu ustalonego okresu gwarancji.

Usługa obejmuje m.in.:

 • Benchmark wynagrodzeń w ścisłej lokalizacji i specjalizacji Klienta
 • Marketing rekrutacyjny i publikacja ogłoszeń (w sytuacji rekrutacji o charakterze jawnym)
 • Direct Search i aktywny Headhunting w branży Klienta
 • Rozszerzone profile kandydatów, w tym weryfikacja językowa i analiza dokumentów
 • 3-poziomowa weryfikacja referencji wybranych kandydatów, doradztwo prawne
 • Dostęp do sieci kontaktów i bazy 100 000+ kandydatów (aktualizowanej i zgodnej z RODO)
 • Gwarancja na usługę i bezpłatne ponowienie rekrutacji
 • Możliwość płatności w transzach

5. Jak wygląda współpraca z Human & Hunter Professional?

 • Ustalenie zakresu działań.

Pierwszym krokiem jest ustalenie z Klientem profilu poszukiwanego Pracownika. Do naszych zadań należy analiza obowiązków przyszłego Pracownika, środowiska pracy, w którym przyjdzie mu pracować i ustalenie zakresu kompetencji i umiejętności niezbędnych do pełnienia powierzonych obowiązków, a tym samym określenie krytyczne kryteriów selekcji. W zależności od określonych kompetencji – dobieramy metody i narzędzia pozwalające nam ocenić ich poziom u Kandydata, wyselekcjonować osoby spełniające oczekiwania Naszego Klienta.

 • Standardowo uruchamiając projekt rekrutacyjny, rozpoczynamy też kampanię marketingową.

Ogłoszenia publikowane są na wielu portalach ogłoszeniowych, na stronie Human & Hunter Professional, na portalach i forach branżowych skupiających Kandydatów na poszukiwane stanowisko. Mamy możliwość uruchomienia targetowanej kampanii w social mediach, gdzie posty sponsorowane trafiają bezpośrednio do osób, które spełniają określone w profilu wymagania. Bazujemy także na Kandydatach zarejestrowanych w naszej bazie i nowych osób poszukujemy poprzez bezpośrednie metody dotarcia – odnajdując ich poprzez social media (Linkedin, GoldenLine, Xing, inne), ale także telefonując bezpośrednio do firm, które zatrudniają takich specjalistów. Naszym celem jest przestawienie minimum 3-5 kandydatów z różnych źródeł.

 • Selekcja po stronie Human & Hunter jest kilkuetapową.

W pierwszej kolejności następuje analiza CV o kryteria techniczne. Osoby, które na podstawie analizy aplikacji takowe kryteria spełniają, zostają umówione na telefoniczne wywiady ustrukturyzowane, podczas których następuje deklaratywne potwierdzenie posiadanych kompetencji, omówienie dotychczasowego doświadczenia zawodowe, badanie motywacji Kandydata do pracy, a także weryfikacja kompetencji językowych – jeśli stanowią kryterium selekcji, możliwe są także testy techniczne Kandydatury, które pozytywnie przeszły przez screening CV i wywiad ustrukturyzowany są zapraszane na spotkania osobiste bądź online interview podczas, których ich kompetencje badane są pogłębionym wywiadem behawioralnym.

 • Rekomendacja.

Nasi Klienci otrzymują od Nas rekomendacje Kandydata, w skład której wchodzi CV wraz z profilem ustalonym podczas rozmowy, raportem z analizy przeprowadzonych testów i formularzem referencyjnym. Zawsze jest także komentarz Managera Projektu, który miał okazję przeprowadzić Kandydata przez proces rekrutacyjny. Przekazujemy dane dotyczące oczekiwań finansowych Kandydata, przyczyny, dla której przewiduje zmianę pracy, kilka zdań wskazówek dla przyszłego Przełożonego – co naszego Kandydata w pracy motywuje, czego oczekuje od swojego przyszłego Przełożonego, a także jak wygląda jego dyspozycyjność do podjęcia pracy, czy obecny pakiet wynagrodzenia.

 • Zakończenie działań i opieka poprojektowa.

Następuje wówczas, kiedy podejmą Państwo decyzję o wyborze przedstawionego Kandydata, jeśli zleconych jest kilka wakatów, w momencie zatrudnienia przez Państwa ostatniego zleconego Kandydata i następuje rozliczenie naszych działań.

6. Jak szybko zazwyczaj udaje się Państwu znaleźć odpowiednich kandydatów na dane stanowisko?

Czas realizacji mieści się w 7-14 dniach, 98% projektów finalizujemy w czasie 3 tygodni.

7. Jakie są warunki finansowe współpracy z Państwem? Czy zgadzają się Państwo na współpracę na zasadzie success fee, zgodnie z naszą polityką i sprawdzonym dotychczas podejściem?

Zasadniczo w momencie rozpoczęcia współpracy pobieramy opłatę wstępną w wysokości 10% wartości projektu, która jest odliczana od końcowej FV za zrealizowany proces. Współpraca success fee jest możliwa w przypadku zlecenia rekrutacji na wyłączność w okresie 30 dni.

8. Czy udziela Państwo gwarancji i na jakich zasadach?

Oczywiście, przyjmujemy 100% odpowiedzialność za powodzenie projektu, zatem oferujemy gwarancję od 3 do nawet 12 miesięcy od zakończenia projektu.